tag:rok.pov.be,2013:/posts Referentiekader voor Onderwijskwaliteit POV 2017-02-14T20:56:58Z POV ROK't tag:rok.pov.be,2013:Post/1107125 2016-11-10T19:58:39Z 2017-02-14T20:56:58Z Welkom

Scholen en centra, schoolbesturen, begeleidingsdiensten en onderwijsinspectie hebben samen een kader ontwikkeld dat minimale kwaliteitsverwachtingen bundelt: het referentiekader OnderwijsKwaliteit, het ROK in de wandelgangen.

Eén schooljaar lang gaven stakeholders antwoord op de vragen:

  • Wat moet een school of centrum doen om kwaliteitszorg te realiseren? (kwaliteitsbewaking)
  • Wat is een kwaliteitsvol onderwijsleerproces? (ontwikkeling van de lerenden)
  • Welke effecten verwacht je van kwaliteitsvol onderwijs? (resultaten en effecten)
  • Wat verwacht je van goed school-/centrumbeleid? (beleid)

Lees meer op www.mijnschoolisok.be.

Scholen, centra en begeleidingsdiensten gaan aan de slag met dit kader.

De onderwijsinspectie zal een nieuw toezichtskader uitbouwen op basis van dit OK kader, het TOK of inspectie 2.0. Via try-outs zal feedback vanuit betrokken scholen en centra meegenomen worden. Vanaf januari 2018 zal deze inspectie 2.0 of doorlichtingen nieuwe stijl uitgerold worden.

Graag nemen we jullie reeds mee in de ‘wondere wereld’ van het ‘ROK’. Door dit interactieve leerpad te bewandelen beogen we volgende doelen:
  • kennismaking met de uitgangspunten van “OK Kader”
  • kennismaking met de inhoud van “OK Kader”
  • reflecteren over het eigen kwaliteitsdenken
  • het leggen van (de eerste) linken tussen dit eigen kwaliteitsdenken en het “referentiekader OK”

Het leerpad is opgebouwd aan de hand van het OVUR-schema:

Oriënteren: kennismakingsfase

Voorbereiden & Uitvoeren: verbanden leggen en toepassen

Reflecteren: wat betekent dit nu voor mijn school/centrum?

]]>
Bram Bruggeman