C. Systematisch onderzoek van kwaliteit

Het referentiekader zet de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs uit.

Smaakmaker


Stap 1: Voorbereiden

Wat halen jullie uit dit filmpje?

Stap 2: Uitvoeren

1. Lees volgend artikel uit Klasse:

https://www.klasse.be/archief/doe-ik-het-goed-als-leraar/ 

Opdracht: Werk 1 van de 4 cases uit het artikel de PDCA-cirkel verder uit.

  • Waarom zou je als school aan kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking doen?
  • Zijn de meningen op elkaar afgestemd?

2. Betrek stakeholders.

Welke stakeholders betrekken jullie nu al? Neem de mindmaps uit ‘Context en input’ erbij: welke stakeholders zouden jullie nog kunnen betrekken?

Als jullie nu doorklikken naar de pagina Onderwijskwaliteit (uit het ‘OK Kader’) vinden jullie daar de kwaliteitsverwachtingen en bijhorende beelden.

[Ga verder naar een andere kwaliteitsverwachting van het referentiekader voor onderwijskwaliteit ...]