D. Beleid op basis van context en input

Smaakmaker


Stap 1 – Voorbereiden

GPS-brainstorming voor de 4 processen binnen het onderwijskundig beleid: doelen, vormgeving, begeleiding, evaluatie.

Ga voor elk proces na:

  1. Hoe gebeurt de ondersteuning van het schoolteam/leerkrachten? (post-it kleur A)
  2. Hoe gebeurt de opvolging / monitoring? (post-it kleur B)

Zet de kernwoorden op post-its.

Stap 2 – Uitvoeren

Opdracht:

  • Klik door naar de pagina Beleid uit het 'OK Kader'.
  • Klik vervolgens bij een van de subtitels de kwaliteitsverwachtingen aan. Nu verschijnen de kwaliteitsbeelden. Deze voorbeelden verduidelijken de kwaliteitsverwachtingen.
  • Vul deze beelden aan met voorbeelden van concrete acties in je eigen school/centrum. Je kan natuurlijk ook een tweede, een derde of meerdere subtitels met bijhorende kwaliteitsverwachtingen aanpakken. 


[Ga naar Reflecteren]