Voorbereiden en Uitvoeren

Op deze pagina vindt u de 5 grote hoofdlijnen in het ROK-kader.

> Context en input.

A: De school bereikt resultaten en effecten.

B: De school stimuleert de ontwikkeling van alle lerenden.

C: De school onderzoekt en ontwikkelt op systematische wijze haar onderwijskwaliteit.

D: De school voert een beleid, rekening houdend met haar context- en inputkenmerken.

Via onderstaande afbeelding kan je telkens doorklikken op één van de kwaliteitsverwachtingen. Voor elke kwaliteitsverwachting verschijnt een opdracht.