Oriënteren

Waarom?

Het OK-kader zet scholen en centra aan om een eigen beleid nog sterker uit te tekenen, aan de eigen weg te timmeren vertrekkende vanuit de eigenheid van de school of het centrum. Dit ontwikkelingsgerichte perspectief wordt ook meegenomen in de inspectie 2.0 of doorlichtingen nieuwe stijl. De verantwoording door de school naar de onderwijsinspectie zal gebeuren vanuit dit school-eigen beleid met bewust gekozen prioriteiten. Dit vergt van scholen en centra geen ommezwaai, geen ontwikkeling van vele nieuwe tools en instrumenten maar een versterking van hetgeen waarmee zij reeds bezig zijn. Bewust zal in de scholen en centra verder werk gemaakt worden van de eigen kwaliteitsbewaking en -zorg. Onderwijsleerprocessen zullen verder bijgestuurd worden, resultaten en effecten verder in kaart gebracht en systematisch ingezet bij beleidsbeslissingen, het (onderwijskundig) beleid nog krachtiger vormgegeven. En dit aan de hand van de kapstok die het OK-kader biedt. Het CIPO-kader wordt dus verlaten maar bij het doorlopen van dit leerpad zal u ontdekken dat vele elementen heel herkenbaar zijn.

Totstandkoming en implementatie

Eindresultaat?

  • Het ROK bevat minimale kwaliteitsverwachtingen die scholen stimuleren om een eigen (kwaliteits)beleid te ontwikkelen en een eigen weg uit te stippelen.
  • Het geldt voor alle onderwijsniveaus m.u.v. hoger onderwijs.
  • Heeft betrekking op zowel scholen, centra als academies.
  • ‘Lerende’= van kleuter tot volwassene.

[Ga verder naar Voorbereiden en uitvoeren]